Eventtält och

övrig eventutrustning

Snabbtält 3×3 m

Snabbtälten finns i både vitt och svart.

Fler tältlösningar

Vill du bygga ihop eller bygga större?

Större tält?

Då rekommenderar vi Tentipikåtor

Mer Eventutrustning

Bar | Bord och bänk | Ståbord | Ljud och ljus | Toavagn | Röd matta | Renskinn | Renhorn | Lasso | Gasolvärmare | Eldkorg | Golv | El | Staket

mm.​